فعالیت‌های بدنی

یک کودک کنجکاو بسیار فعال است و کودکی که فعال باشد، کودکی سالم خواهد بود.

فعالیت‌های بدنی

یک کودک کنجکاو بسیار فعال است و کودکی که فعال باشد، کودکی سالم خواهد بود.

معرفی خود

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و حس خود را بیان کنید.

معرفی خود

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و حس خود را بیان کنید.

غلبه بر ترس

ترس از ناشناخته‌ها مسئله‌ای کاملاً جا افتاده و تعریف شده است اما بهتر است بتوان با آموزش‌هایی به کودکان بر این ترس غلبه کرد.

غلبه بر ترس

ترس از ناشناخته‌ها مسئله‌ای کاملاً جا افتاده و تعریف شده است اما بهتر است بتوان با آموزش‌هایی به کودکان بر این ترس غلبه کرد.

خوراکی مناسب

در اکثر منازل، آشپزخانه مکان پر رفت و آمد و شلوغ خانه است. آشپزی و مشارکت کودک در کارهای آشپزخانه، کودکان را به کمک در کارهای آشپزخانه و پخت و پز تشویق می‌کند. با این کار می‌توان با روشی جذاب و شاد کودک را به عادات سالم غذایی هدایت نمود.

خوراکی مناسب

در اکثر منازل، آشپزخانه مکان پر رفت و آمد و شلوغ خانه است. آشپزی و مشارکت کودک در کارهای آشپزخانه، کودکان را به کمک در کارهای آشپزخانه و پخت و پز تشویق می‌کند. با این کار می‌توان با روشی جذاب و شاد کودک را به عادات سالم غذایی هدایت نمود.

پرورش خلاقیت

خلاق بودن تنها به هنرمند و طراح بودن ختم نمی‌شود و اغلب به کسی ابلاغ می‌شود که بتواند مشکلات را به سادگی حل و برطرف سازد.

پرورش خلاقیت

خلاق بودن تنها به هنرمند و طراح بودن ختم نمی‌شود و اغلب به کسی ابلاغ می‌شود که بتواند مشکلات را به سادگی حل و برطرف سازد.