بازی موزیکال شکلک‌سازی

این فعالیت به کودکان این فرصت را می‌دهد که همراه با تمرین نقاشی، نوازندگی را بدون استفاده از ابزار واقعی موسیقی تمرین کنند. نیازی نیست که حتما نوازنده‌ی خوبی باشید تا از موسیقی لذت ببرید. شاید شما ستاره‌ی آینده را کشف ‌می‌کنید.
گام اول: هفت دایره روی کاغذ آبی رنگ و 7 دایره‌ی دیگر روی کاغذ زرد رنگ کشیده و آنها را ببرید.

گام دوم:روی هر دایره‌ی زرد یکی از ابزارآلات موسیقی را بکشید. برای مثال، پیانو، ترومپت، ساز دهنی، ویولن، فلوت، گیتار، درام یا هر ابزار موسیقی دیگری که می‌خواهید. می‌توانید طرح خود را بامزه و خنده‌دار بکشید.
گام سوم: دایره‌های آبی را با کمک یک چسب روی دایره‌های زرد چسبانده تا در حین بازی مانع دیدن شدن تصویر ابزار موسیقی توسط سایر هم بازی‌ها شوید.

گام چهارم:دایره‌ها را روی میز قرار دهید تا هر یک از شرکت‌کنندگان یکی از آنها را انتخاب کند. سپس هر فرد باید در نوبت خود دایره‌ی آبی را کنار زده و بدون آنکه اطرافیان تصویر را ببینند، صدای ابزار موسیقی را تقلید کند تا هم بازیان ابزار موسیقی اجرا شده را حدس بزنند. هر کس بتواند حدس درستی بزند، می‌تواند برچسب دیگری برداشته و به اجرای آن بپردازد.

وسایل مورد نیاز :

– کاغذ آبی رنگ
– کاغذ زرد رنگ
– قیچی
– چسب مایع/چسب نواری
– برچسب

به اشتراک بگذارید