شغلتان چیست؟ شغل‌ها را بشناسید

شغلتان چیست؟ شغل‌ها را بشناسید

این یک روش جالب برای گسترش دایره لغات کودکان و آموزش انواع مشاغلی است که مردم در زندگی خود انتخاب می‌کنند.
گام اول: با استفاده از عکس و تصویر افراد شاغل در محیط‌های کاری مختلف می‌توان به شناخت بصری کودکان از انواع مشاغل کمک نمود. برای این منظور عکس‌های چاپ شده از افراد شاغل در روزنامه و مجلات را بریده و روی مقوای سفید بچسبانید.

گام دوم: عکس و تصاویری از ابزار و وسایل کاری مرتبط با مشاغل مورد نظر را پیدا کرده و ببرید.

گام سوم:به کودکان کمک کنید که تصاویر افراد را به ابزار مرتبط با شغلشان ارتباط داده و سپس با کمک این تصاویر و ابزار هر شغل را برای کودکان توضیح دهید.

گام چهارم:برای اینکه لحظات کودکان را شادتر کنید، دو شخصیت با شغل‌های مختلف را انتخاب کرده و پس از تعیین اسم برای هر یک به اجرای نمایش بپردازید. در این نمایش برای هر شخصیت وظایفی را تعریف کرده و همراه با کودک خود مکالمه‌ای را میان این شخصیت‌ها ترتیب دهید.

وسایل مورد نیاز :

– مجلات و روزنامه‌ها
– قیچی
– مقوای سفید
– چسب

به اشتراک بگذارید