: آدرس دفتر مرکزی

آدرس : میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان الوند ، پلاک 18 ، طبقه سوم

کد پستی : ۱۵۱۴۹۳۸۱۱۵

+۹۸ (۲۱) تلفن : ۸۸۶۵۳۴۳۶ - ۸۸۶۵۳۴۳۷

+۹۸ (۲۱) فکس : ۸۸۷۳۵۸۹۷

: آدرس کارخانه

آدرس : قزوین، کیلومتر 17 جاده قدیم قزوین-کرج، نبش کارخانه شیر سحر

+۹۸ (۲۸) ۳۲۸۴ ۶۵۷۸-۹ , +۹۸ (۲۸) ۳۲۸۴ ۶۷۲۶-۸ : تلفن

+۹۸ (۲۸) ۳۲۸۴۶۷۲۶ : ارتباط با مشتریان

+۹۸ (۲۸) ۳۲۸۴ ۶۵ ۷۷ : فکس