دنون تصمیم گرفت که فراتر از ساختار‌ها و روش‌های سنتی، فراتر از خرید مواد، فراتر از فروش محصولات خوراکی عادات خوردن و نوشیدن سالم‌تری ایجاد کند، كه هم تغذيه و رضايت افراد را فراهم آورد و هم از نظر اجتماعى و فرهنگى مردم را به هم نزدیک‌تر كند.