در طی این سال‌ها دنون بواسطه‌ی ادغام با شرکتی دیگر و با نام مشترک (BSN-Gervais Danone) به یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان نوشیدنی و محصولات برای تغذیه بچه‌ها تبدیل شد. به موجب چشم‌انداز این دوره دنون مسئولیت اجتماعی خود در قبال سلامت جامعه را با تعهد به موفقیت برای کسب و کار خود ادغام کرد.