ورود دنون به ایران

ورود دنون به ایران

در راستای تحقق هدف اصلی دنون که به ارمغان آوردن سلامتی برای تمامی افراد و تمامی سنین است، واردات محصولات دسر قاشقی یا پودینگی دنون با نام «دنت» به کشور عزیزمان، ایران از سال (۱۳۸۶) آغاز گردید که با استقبال کم‌نظیری از جانب مردم مواجه شد.