در اواخر دهه ۱۹۲۰ تا اوایل ۱۹۴۰ دنیل کاراسو فرزند آیزاک کاراسو کم‌کم شرکت دنون را که عرضه‌کننده‌ی غذای سالم با پایه‌ی شیر بود را به دست گرفت و اولین فروشگاه خرده‌‌فروشی دنون را در فرانسه تاسیس و راه‌اندازی کرد.