دنت پاپ - شیر موز

کودکی چند سال از زندگی نیست؛ تمامشه


دنت پاپ

کودکی چند سال از زندگی نیست؛ تمامشه


دنت پاپ

کودکی چند سال از زندگی نیست؛ تمامشه


دنت پاپ

کودکی چند سال از زندگی نیست؛ تمامشه


دنت پاپ

دنت پاپ مثل یک مادر، از تماشای شادی و سلامتی کودکان لذت می‌برد.

اولویت دنت پاپ نقش آفرینی در فرایند صحیح رشد و لذت کودکان از کودکی است.

سال‌های کوتاهی که به بلندی تمام عمر سرنوشت ساز است.

شیر تازه غنی شده باویتامین

تهیه شده از شیر تازه غنی شده باویتامین
حاوی آبمیوه طبیعی
100% رنگ طبیعی
بدون مواد نگهدارنده

دسرهای شیری

تهیه شده از شیر تازه غنی شده باویتامین

حاوی آبمیوه طبیعی

100% رنگ طبیعی

بدون مواد نگهدارنده

شیرهای

طعم‌دار

دنت پاپ نارگیل

نارگیل

دنت پاپ توت فرنگی

توت‌فرنگی

دنت پاپ شکلات

شکلات

دنت پاپ موز

موز

دسر
شیری

دنت پاپ شکلات

شکلات

دنت پاپ توت فرنگی

توت‌فرنگی

دنت پاپ طالبی

طالبی