چشم انداز ما

دنون، یک زمین. یک زندگی

در سال ۲۰۱۷ میلادی، شرکت دنون لوگوی جدید خود و اولین امضای ثبت‌شده خود را ارائه کرد: یک زمین. یک زندگی. این کلمات دیدگاه ما مبنی بر آن که سلامت افراد و سلامت زمین به هم مربوط هستند را بیان می‌کند.

این اهداف، مصرف‌کنندگان و افراد دیگری که کسب‌وکار آن‌ها به مواد غذایی مربوط می‌شود را به پیوستن به انقلاب غذایی فرا می‌خواند: جنبشی که در راستای افزایش عادات سالم‌تر مصرف مواد غذایی و آشامیدنی است.

پیوند دادن دوباره افراد با غذایی که میل می‌کنند

"مصرف‌کنندگان خواهان تغییر هستند. آن‌ها از سازمان‌های بزرگ مانند دنون‌ انتظار دارند تا از ابعاد و توانایی‌های خود برای تغییرات مثبت در جهان استفاده کنند."

امانوئل فابر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

ما در شرکت دنون باور داریم هر بار با مصرف مواد غذایی و آشامیدنی، دنیایی که خواهان زندگی در آن هستیم را انتخاب می‌کنیم. این ایده قدرتمند، در بطن انقلاب فعلی غذایی قرار گرفته‌‌ است. جنبشی که الهام‌گرفته از افرادی است که به منابع مواد غذایی خود، شیوه پرورش، عرضه و تاثیر آن در سلامت خود و سلامت زمین اهمیت می‌دهند. ما به این افراد، نسل مواد غذایی می‌گوییم.

ما در شرکت دنون باور داریم که شرکت‌های جهانی مواد غذایی و شرکت‌های خرد، با ایجاد تحول مدل کسب‌وکار و تغییر سیستم‌های استانداردسازی‌شده مواد غذایی به مدل جدید مبتنی برای رژیم‌های غذایی محلی و افزایش منبع‌یابی محلی، خود، نقش مهمی در این انقلاب غذایی ایفا می‌کنند.

باور داریم که بدن سالم به غذای سالم نیاز دارد و غذای سالم به زمینی سالم. همه این موارد نیازمند زیست‌بومی سالم و ساختارهای اجتماعی قدرتمند هستند. ما به اکوسیستم مواد غذایی و آشامیدنی که با جوامع، افراد و محیط‌زیست سازگار است، باور داریم.

رویای ما بدل کردن لوگوی شرکت دنون به نمادی از تغییرات مثبت در راستای ایجاد جهانی سالم‌تر به واسطه مواد غذایی است. با توجه به ایده برند شرکتمان، می‌توانیم اهداف، ارزش‌ها، برندها و طرح‌های اجتماعی را با یکدیگر متحد کنیم.

برند شرکت دنون، ما را قادر می سازد تا ویژگی منحصر‌به‌فرد خود را به عاملی برای رشد و افزودن برابری بیشتر در برندهایمان، برای ایجاد اعتماد در مصرف‌کنندگان، بدل کنیم.

"یک زمین. یک زندگی، فراخوانی برای پیوستن همگان به انقلاب غذایی است و ما به دنبال تحقق بخشیدن به این انقلاب برای بیشترین افراد ممکن در سراسر جهان هستیم."

امانوئل فابر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

نماد کودک و ستاره: نمادی در راستای دعوت از همگان برای پیوستن به انقلاب غذایی

لوگو و شعار جدید در کنار یکدیگر، - کودک خیره‌شده به ستاره - حسی از خوشبینی برای تغییرات مثبت را در عین تجسم بخشیدن به روحیه پیشگامی شرکت که همواره در فعالیت‌های ما وجود داشته است، منتقل می‌کند.

آنتوان ریبود، اولین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دنون در سال ۱۹۷۲ گفت: «تنها یک زمین وجود دارد و ماهم تنها یکبار زندگی می‌کنیم.» این کلمات الهام ‌بخش دیدگاهی بود که تا به امروز وجود دارد: ارائه سلامتی برای زمین و نسل‌های مردم توسط شرکت ما و اکوسیستم‌های آن برای حال حاضر و برای آینده.