ارزش‌های پایدار

ما در شرکت دنون باور داریم هر بار با مصرف مواد غذایی و آشامیدنی، دنیایی که خواهان آن هستیم را انتخاب می‌کنیم. این موضوع در تعریف اهداف بلندمدت ما الهام‌بخش بوده و مستقیما از طرح «یک زمین. یک زندگی» ما نشات می‌گیرند. در حالی که مدل کسب‌وکار و طرح دوجانبه اقتصادی و اجتماعی خود را تقویت می‌کنیم، یقین داریم که به اهداف مالی و اهداف کسب‌وکار خود و همچنین به ایجاد و اشتراک‌گذاری ارزش پایدار برای همگان دست پیدا خواهیم کرد.

به واسطه تعهداتمان برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و اشتیاق ما برای تامین سلامتی از طریق غذا برای بیشترین افراد ممکن، به دنبال ایجاد رشدی پایدار و سودآور در حال حاضر و در آینده هستیم.

ارزش‌های پایدار